enen

Služby

Poskytujeme poradenské a konzultačné služby pre malých a stredných podnikateľov a pre obchodné spoločnosti. V rámci poradenstva sa zameriavame na začatie podnikateľskej činnosti, založenie a vznik obchodnej spoločnosti, zmeny v obchodnej spoločnosti, pomoc s vedením podnikateľskej, resp. obchodnej agendy vrátane účtovníctva, poradenstvo pri prevodoch obchodných podielov, nehnuteľností, sprostredkovanie kúpy a predaja podniku a mnoho ďalších.

Špecializujeme sa na poradenstvo pre zahraničných klientov v oblasti cudzineckého práva, obchodného práva, občianskeho práva, asistujeme pri zakladaní a vedení obchodných spoločností zahraničných klientov, dovoze automobilov zo zahraničia, pomáhame pri hľadaní vhodnej nehnuteľnosti podľa požiadaviek klienta, pri jej kúpe a prevode vlastníctva na klienta. V rámci našich služieb zabezpečujeme tiež komplexnú správu nehnuteľností. Našim klientom poskytujeme aj poradenstvo a sprostredkovanie v oblasti investičných možností v Slovenskej republike. Štátnym občanom cudzích štátov ponúkame profesionálnu poradenskú, asistenčnú a konzultačnú činnosť pri získaní povolenia na prechodný i trvalý pobyt v Slovenskej republike, pri získaní osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, pri získaní štátneho občianstva Slovenskej republiky, pri vybavovaní matričných dokladov (rodný list, cestovné doklady). Ponúkame im kvalifikované odpovede na ich otázky pri riešení problémov, ktoré sú spojené so získaním povolenia na pobyt v Slovenskej republike. Na základe dlhoročných skúseností v tejto oblasti sme schopní efektívne pracovať s klientom tak, aby sme eliminovali možné prekážky na ceste k získaniu povolenia na pobyt v SR.

Štátnym príslušníkom cudzích štátov ponúkame profesionálnu pomoc najmä v nasledujúcich oblastiach:

  • osobné zastupovanie cudzinca a Slováka žijúceho v zahraničí pred štátnymi orgánmi Slovenskej republiky na základe splnomocnenia
  • poradenská a konzultačná činnosť pri získaní akéhokoľvek druhu pobytu v Slovenskej republike, štátneho občianstva Slovenskej republiky, osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí
  • poradenská činnosť v iných konaniach medzi cudzincom a štátnymi orgánmi SR
  • poradenská činnosť pre cudzincov s udeleným povolením na pobyt v SR
  • poradenská, konzultačná a asistenčná činnosť v procese pred, počas a po uzavretí manželstva so štátnym príslušníkom cudzieho štátu
  • poradenská činnosť pri kúpe podniku, jeho vedení, predaji, zmenách v podniku
  • poradenská činnosť pri kúpe nehnuteľnosti a jej správa
  • poradenská činnosť v oblasti investičných možností v Slovenskej republike
  • poradenská činnosť v oblasti možností získania úveru / hypotekárneho úveru v Slovenskej republike.Neviete si s niečím rady? Napíšte nám.

Ak máte záujem o osobné stretnutie, vypracovanie cenovej ponuky na konkrétne služby alebo máte otázku týkajúcu sa našich služieb, vyplňte, prosím, nasledujúci formulár.