enen

Poskytujeme komplexné právne a ekonomické poradenstvo pre právnické a fyzické osoby.

Špecializujeme sa na zahraničných klientov, obchodné spoločnosti a prevody nehnuteľností.

V rámci poradenstva sa zameriavame na začatie podnikateľskej činnosti, založenie a vznik obchodnej spoločnosti, zmeny v obchodnej spoločnosti, pomoc s vedením podnikateľskej, resp. obchodnej agendy, poradenstvo pri prevodoch obchodných podielov, nehnuteľností, sprostredkovanie kúpy a predaja podniku a mnoho ďalších.

Profil

Spoločnosť AA CONSULTING s.r.o. vznikla a začala svoju konzultačnú a poradenskú činnosť v roku 2012 ako reakcia na požiadavku mnohých našich spokojných klientov, ktorým poskytujeme právne, poradenské a konzultačné služby už viac ako 20 rokov.

Služby

Poskytujeme poradenské a konzultačné služby pre malých a stredných podnikateľov a pre obchodné spoločnosti. V rámci poradenstva sa zameriavame na začatie podnikateľskej činnosti, založenie a vznik obchodnej spoločnosti...

Kontakt

AA CONSULTING s.r.o.
Bratislava
Slovenská republika

00421 2 52 96 2758
executive@aaconsulting1.com